fbpx

Centrum Wsparcia Gospodarczego

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI

Dorobek merytoryczny i pozycja, którą Kolegium Jagiellońskie osiągnęło w regionie, a także tysiące absolwentów funkcjonujących w różnych, ważnych dla życia regionu przestrzeniach gospodarczych, umożliwiają wykorzystanie tego dorobku dla setek, a może już tysięcy, będących w potrzebie firm. Rektor Kolegium Jagiellońskiego - prof. dr hab. Grzegorz Górski powołał do życia wyspecjalizowaną jednostkę - Centrum Wsparcia Gospodarczego, poprzez którą będą podejmowane działania na rzecz firm w regionie w pięciu obszarach.

Centrum będąc jednostką organizacyjną Uczelni
będzie funkcjonować w pięciu obszarach:

KLIKNIJ LINK ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Pomoc bezpośrednia dla przedsiębiorstw

SPIESZYMY Z POMOCĄ

W obecnej trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej spowodowanej epidemią koronawirusa wielu przedsiębiorców boryka się z problemami przeróżnej natury. Posiadamy niezbędne siły i środki dzięki którym jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa firmę w tym trudnym momencie. Nawet najbardziej wymagający proces restrukturyzacyjny nie stanowi dla nas bariery nie do przejścia. Pomożemy: prawidłowo zaplanować, kompleksowo przygotować i prawidłowo przeprowadzić proces negocjacji nowych warunków współpracy firmy z Państwa kontrahentami; poprowadzimy również mediacje
gospodarcze w sytuacjach wymagających bezstronnego spojrzenia z zewnątrz.

Niebagatelne znaczenia w osiągnięciu końcowego – pozytywnego – rezultatu ma rozległe doświadczenie biznesowe członków naszego zespołu. Dzięki temu możemy w sposób jak najbardziej kompleksowy przeanalizować sytuację, w której znalazło się Państwa przedsiębiorstwo i kompetentnie doradzić, jakie narzędzia należy dobrać, aby z jak najmniejszym uszczerbkiem przebrnąć przez tę trudną i w gruncie rzeczy skomplikowaną sytuację epidemiczną.

Jeżeli macie Państwo problem – zapraszamy do kontaktu. Z nami pójdzie łatwiej…

Pomoc bezpośrednia dla przedsiębiorstw

SPIESZYMY Z POMOCĄ

W obecnej trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej spowodowanej epidemią koronawirusa wielu przedsiębiorców boryka się z problemami przeróżnej natury. Posiadamy niezbędne siły i środki dzięki którym jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa firmę w tym trudnym momencie. Nawet najbardziej wymagający proces restrukturyzacyjny nie stanowi dla nas bariery nie do przejścia. Pomożemy: prawidłowo zaplanować, kompleksowo przygotować i prawidłowo przeprowadzić proces negocjacji nowych warunków współpracy firmy z Państwa kontrahentami; poprowadzimy również mediacje
gospodarcze w sytuacjach wymagających bezstronnego spojrzenia z zewnątrz.

Niebagatelne znaczenia w osiągnięciu końcowego – pozytywnego – rezultatu ma rozległe doświadczenie biznesowe członków naszego zespołu. Dzięki temu możemy w sposób jak najbardziej kompleksowy przeanalizować sytuację, w której znalazło się Państwa przedsiębiorstwo i kompetentnie doradzić, jakie narzędzia należy dobrać, aby z jak najmniejszym uszczerbkiem przebrnąć przez tę trudną i w gruncie rzeczy skomplikowaną sytuację epidemiczną.

Jeżeli macie Państwo problem – zapraszamy do kontaktu. Z nami pójdzie łatwiej…


Rozwój kontaktów gospodarczych

WSPÓŁPRACUJMY RAZEM

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, otwieramy się jeszcze mocniej na współpracę instytucjonalną i merytoryczną z całym otoczeniem społeczno-gospodarczym stawiając sobie za cel rozwój potencjału intelektualnego i maksymalizację satysfakcji wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Kooperacja oparta jest nie tylko o zasady społecznej odpowiedzialności i otwartość, ale przede wszystkim pozytywne relacje oraz płynące z nich wzajemne korzyści. Jej przedmiotem jest prowadzenie i komercjalizacja wyników wspólnych badań oraz fuzja wiedzy na temat najnowszych osiągnięć teorii i rozwiązań praktycznych pomiędzy liczącymi się przedstawicielami świata nauki, społeczności akademickiej, praktykami biznesu przy udziale kluczowych organizacji branżowych (krajowych i zagranicznych).
W ramach współpracy instytucjonalnej CWG oferuje wsparcie inicjatyw przedsiębiorstw w zakresie: dotarcia do najlepszych studentów i absolwentów KJ TSW, internacjonalizacji oraz poszukiwania partnerów biznesowych i naukowych do projektów finansowanych ze środków unijnych, PARP i NCBiR, organizacji konferencji, spotkań networkingowych, misji gospodarczych, promocji dobrych praktyk biznesowych, organizacji kampanii wizerunkowych i włączania przedsiębiorców w prowadzone na uczelni zajęcia. Główne płaszczyzny współpracy merytorycznej to: wspólne projekty badawcze, biznesowe programy edukacyjne, ekspertyzy i opinie.

Zależy nam w głównej mierze na wspieraniu rozwoju biznesu, ale również na budowaniu relacji pomiędzy nauką i biznesem przynoszących trwałe, obustronne korzyści.

Przemysław Lipka

PRZEWODNICZĄCY CWG


Absolwent Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej oraz programu MBA prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową i Franklin University w Ohio. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinach: Business Controllingu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sportu i Rekreacji, Zarządzania Projektami oraz Mediacji i Negocjacji w Biznesie (w trakcie). Uczestnik wielu szkoleń z zakresu: analizy finansowej, prawa spółek, ładu korporacyjnego, tworzenia strategii biznesowych, zarządzania projektami oraz organizacją. Wykładowca akademicki na toruńskim UMK. Obecnie na stanowisku dyrektora ds rozwoju i nowych inwestycji w grupie handlowej oraz dyrektora operacyjnego w organizacji sportowej. W przeszłości piastował kluczowe stanowiska menadżerskie w spółkach JST. Przez blisko 10 lat był również prywatnym przedsiębiorcą oraz wspólnikiem w spółce cywilnej. Działa również jako społecznik - prowadzi wspólnie z żoną fundację (w sektorze rozwoju kultury fizycznej i sportu) oraz zajmuje stanowisko prezesa zarządu wojewódzkiego związku koszykówki i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Koszykówki. Łączy umiejętność analitycznego myślenia z determinacją i skutecznością w działaniu.
Jego maksyma życiowa:
"Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią."

Restrukturyzacja przez upadłość

SKORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

24.03.2020 r. zaczęła obowiązywać nowela prawa upadłościowego znacznie liberalizująca możliwość ogłaszania upadłości przez osoby fizyczne, w tym byłych przedsiębiorców. Osoba prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki osobowej może już następnego dnia po likwidacji działalności złożyć wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Upadłość konsumencka dostępna dla przedsiębiorców to obecnie proces uproszczony, tani (wpis sądowy to jedynie 30 zł, a koszty może ponieść Skarb Państwa), prowadzący od całkowitego umorzenia długów w przypadku rzetelnych dłużników, obejmujący nie tylko niezapłacone faktury, czynsze, pensję pracowników, ale nawet zobowiązania względem ZUS i Urzędu Skarbowego.

Zaś, w toku postępowania restrukturyzacyjnego istnieje możliwość zawarcia układu z wierzycielami, o ile zgodzą się na zaproponowaną przez zadłużonego redukcję długów, gdy odmówią, decyzję podejmie sąd w postępowaniu upadłościowym. Jak widać to dłużnik ma silną pozycję względem wierzycieli, nie zaś odwrotnie.

Oferujemy:
 • bezpłatną analizę sytuacji ekonomiczno – prawnej zadłużonego obejmująca rekomendacje co dalszego sposobu postępowania
 • reprezentację zadłużonego w negocjacjach z wierzycielami, w tym z bankami
 • sporządzenie wniosku o restrukturyzację oraz reprezentację zadłużonego przedsiębiorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • sporządzenie wniosku o upadłość konsumencka oraz reprezentację zadłużonego w postępowaniu upadłościowym
 • antywindykację (obronę przed agresywnymi technikami windykacyjnymi)

Pamiętaj, za powstanie długu odpowiadają obie strony stosunku zobowiązaniowego: wierzyciel i dłużnik. Nie pozwól by wierzyciel przerzucił na dłużnika całą odpowiedzialność, nie jesteś sam z problemem. Banki i firmy windykacyjne zatrudniają armie profesjonalistów, nie stawaj do nierównego boju samotnie. Skorzystaj z pomocy fachowców, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu postępowania upadłościowego.

Wzmocnienie personalne & coaching

SPIESZYMY Z POMOCĄ

W sytuacji kryzysu zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy, potrzebują wsparcia w zakresie kompetencji psychospołecznych min. jak radzić sobie ze stresem, jak motywować siebie i innych, jak „mówić, aby słuchano”, rozwiązywać powstające konflikty czy z zaangażowaniem wykonywać powierzone zadania. Proponujemy treningi kompetencyjne, szkolenia, warsztaty w zakresie: komunikacji biznesowej, autoprezentacji, wystąpień publicznych, treningu umiejętności managerskich, obsługi Klienta, budowania motywacji czy zaangażowania personelu, a także mediacje jako formę rozwiązywania konfliktów. Dla firm oferujemy także wsparcie w obszarze rekrutacji online oraz wsparcie procesów pracy zdalnej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Oferujemy nie tylko referencje czy certyfikaty, ale przed wszystkim oferujemy wieloletnie doświadczenie i wiedzę.


Magdalena Niżnik

MENTOR, TRENER, EDUKATOR


Wieloletni wykładowca akademicki w tym na studiach MBA, certyfikowany trener, mediator, pedagog. Swoje umiejętności w obszarze kompetencji menadżerskich, psychospołecznych, HR, logistyki oraz IT wykorzystuje w pracy szkoleniowej, warsztatowej, doradczej a także dydaktycznej. Posiada certyfikat trenera I i II stopnia oraz certyfikaty umiejętności komputerowych EITCA, ECDL. Akredytowany egzaminator ECDL oraz trener kompetencji kluczowych. Współpracuje z Uczelniami Wyższymi, Szkołami, Ośrodkami profilaktyki, Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych oraz szeroko pojętym Biznesem. Ukończyła studia podyplomowe w obszarze HR, BHP z ergonomią pracy oraz w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Wsparcie marketingowe

ZJEDŹ NIŻEJ I CZYTAJ WIĘCEJ...

Kryzys zdrowotny, a następnie widoczne już kryzysy pochodne: gospodarczy i społeczny dotknęły w ogromnym stopniu wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno małych przedsiębiorców jak i potężne korporacje.

Epidemia SARS-CoV-2 całkowicie sparaliżowała działania komunikacyjno-marketingowe firm, które nie były na nią w żadnym stopniu przygotowane. Obecnie tylko najbogatsze korporacje mogą pozwolić sobie na natychmiastowe powołanie zespołów specjalistów, dedykowanych walce z zarządzaniem wewnętrzną transformacją cyfrową w pracy zdalnej, jak i zewnętrzną komunikacją kryzysową, opartą w większości o działania PRowe i CSR. Narodowa kwarantanna wywróciła do góry nogami także życie codzienne społeczeństwa (konsumentów), które w momencie odosobnienia w dużej mierze przeszło do rozgrzanego do czerwoności Internetu. W czasie gospodarczej izolacji istotnym elementem walki z kryzysem dla wielu firm jest jakiekolwiek utrzymanie aktywnej komunikacji. Niezastąpioną obecnie cechą, determinującą skuteczność działań marketingowych firm jest empatia, a konkretnie „wczucie się” w sytuację konsumentów i klientów, celem opracowania skutecznej strategii marketingowej na czas pandemii.

Możliwości sprzedażowo-marketingowych na podreperowanie sytuacji gospodarczej firm jest bardzo wiele, zaczynając od wdrażania nowych, dopasowanych do bieżącej sytuacji produktów i usług. Nie każdy produkt czy usługę można zaoferować za pośrednictwem sieci, ale ten kanał dotarcia do konsumenta umożliwia zminimalizowanie strat, jakie poniesie przedsiębiorstwo z powodu zamknięcia ich stacjonarnych placówek. Internet pęka od nowych produktów i wirtualnych wariantów usług, dostępnych do niedawna jedynie w formie „face 2 face”. Webinary, zoomy, podcasty, szkolenia online czy e-booki to obecnie najbardziej popularne i sprawdzone metody poprawienia sprzedaży, po które może sięgnąć każdy – nie zważając na miejsce i czas, w którym się znajduje.

Inną drogą marketingowej obecności firm jest adekwatna do sytuacji danego podmiotu, cyfrowa transformacja biznesu, umożliwiająca organizacjom płynne funkcjonowanie i zapewniająca pracownikom tak ważne teraz poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Kolejnym istotnym aspektem są umiejętności PRowe i content marketingowe firm, pozwalające na systematyczne zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy, wyróżnienia się podczas kryzysu i zapewnienia lepszej sytuacji na rynku po odbiciu się gospodarki. Koronawirus w Polsce jak i na świecie jest bezwzględnie tematem numer 1. Nie zaskakuje zatem fakt, że marki dopasowują swój przekaz do bieżącej sytuacji. Najlepszym przykładem na takie działania są akcje komunikacyjne firm w kanałach social media, stricte Real Time Marketingowe. Każda firma stara się na swój sposób nawiązać w komunikacji do pracy zdalnej, zachęca swoich odbiorców do zadbania o swoje zdrowie czy po prostu proponuje ciekawe rozwiązania na odpoczynek i relaks w zaciszu domowym (z wykorzystaniem swoich produktów).

Ostatnim ważnym ogniwem w życiu marketingowym firm są bardzo popularne ostatnio działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, skoncentrowane na niesieniu wszelkiego rodzaju pomocy najbardziej potrzebującym grupom społecznym (ratownikom medycznym, lekarzom, sprzedawcom etc.), a także skupione na komunikowaniu wdrożonych przez firmy procedur sanitarnych, umożliwiających zachowanie ciągłości życia konsumenckiego.

Recesja gospodarcza to także idealny moment na firmową cyfryzację oraz popracowanie nad dziedzinami, które przed kryzysem były zaniedbane. Jako przedsiębiorcy, mamy obecnie szanse na wykreowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, a także narzędzi komunikacyjno-marketingowych, umożliwiających nie tyle przetrwanie czasu pandemii co wzniesienie firm na nowy poziom.

W Centrum Wsparcia Gospodarczego Kolegium Jagiellońskiego zebraliśmy zespół specjalistów z dziedzin: komunikacji, marketingu i cyfrowej transformacji, mających doświadczenie korporacyjne jak i gospodarcze w zakresie udzielania realnego wsparcia i consultingu. Wychodzimy Państwu naprzeciw oferując pomoc w dziedzinie marketingu, sprzedaży, transformacji cyfrowej jak i przygotowaniu efektywnej strategii marketingowej opartej o PR i CSR na najwyższym poziomie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.


Olaf Szymański

CEO SOCIALTIME


Absolwent Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca marketingu internetowego na studiach MBA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Prelegent kilkudziesięciu szkoleń dot. marketingu, zarządzania projektami i social media marketingu. Współtwórca i CEO unikalnej social mediowej agencji technologiczno-kreatywnej Socialtime, zatrudniającej 25 os., specjalizującej się w skutecznych kampaniach digitalowych, analizie baz danych i mikro targetowaniu. Ludzie z nim współpracujący cenią go za pokorę połączoną z przebojowością, wizję, determinację i skuteczność w sprzedaży. Fanatyk nowych technologii w branży Retail oraz rozwoju platform e-Commerce.

Obsługa administracyjno-prawna, wnioski

WYPEŁNIMY DOKUMENTY ZA CIEBIE

W bieżącej, niezwykle trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej spowodowanej epidemią koronawirusa wielu przedsiębiorców zmaga się z problemami natury administracyjno-prawnej. Rząd przygotował pakiet pomocowy, który obejmował będzie 5 obszarów o wartości 212 mld zł. W skład pakietu wchodzi interesujący nas filar drugi czyli Finansowanie przedsiębiorstw. W gąszczu potencjalnych możliwości można się zagubić. Skorzystaj z naszego wsparcia i dobierz odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy!
1. Zdobądź środki na pracowników:
 • Pozyskaj dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
 • Pozyskaj dofinansowanie do pensji pracowników
 • Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

2. Zmniejsz koszty prowadzenia swojej firmy
 • Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące
 • Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej
 • Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych
 • Odlicz koszty B+R od dochodu
 • Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 • Ulga IP Box
 • Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT
 • Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności
 • Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu
 • Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS
 • Nie płać podatku od świadczenia postojowego
 • Nie płać podatku od sprzedaży detalicznej
3. Zdobądź środki na utrzymanie firmy w kryzysie
 • Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy
 • Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP
 • Poznaj korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne
 • Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK
 • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
4. Ułatwienia dla Twojej firmy
 • Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR
 • Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT
 • Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej
 • Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego
 • Ułatwienia w e-paragonach
 • Ułatwienia w zakresie PZP
 • Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy
 • Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia
5. Przedłuż terminy płatności
 • Przesuń termin zapłaty podatku od budynków
 • Rozłóż zaległy podatek na raty
 • Zapłać później podatek
 • Zapłać później PIT za swoich pracowników

Jesteśmy dla przedsiębiorców

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zostaw swoje dane,
a my rozwiążemy Twoje problemy!


TELEFON:
516 277 969
NASZE BIURO:
ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23,
87-100 Toruń

* Pola wymagane